2009-08-09

TV-pionjärer och fria filmare

Om tevefilm i Sverige under de första åren. Två dvd:er ingår med över fem timmar film.

Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Tv innebar en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde det även film. Den så kallade Filmavdelningen inom Radiotjänst inrättades redan 1956 och till chef utsågs Lennart Ehrenborg.

Mötet mellan film och tv ger inblickar både i tekniska möjligheter och begränsningar, liksom tankar och idéer kring filmen som programformat och folkbildning. Det är en historia som belyser såväl förväntningar som farhågor kring nya medier, men även påminner om att nya teknologier och visningskontexter utvecklas gradvis och överlappande.

Utgåvan omfattar även två dvd:er med över fem timmar filmmaterial.

Redaktörer: Tobias Janson och Malin Wahlberg.

Mediehistoriskt arkiv 9

ISBN 978-91-88468-10-9

Pris 50 kr

 

Gå till de enskilda kapitlen i TV-pionjärer och fria filmare

Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

TV-pionjärer och fria filmare

Ladda ned boken

 TV-pionjärer och fria filmare
(pdf 10 MB) 

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg by Tobias Janson & Malin Wahlberg [eds.] is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

Sveriges nationalbibliotek