Kapitlen i "TV-pionjärer"

Flera av författarna till kapitlen i antologin TV-pionjärer och fria filmare - En bok om Lennart Ehrenborg har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här kan Du ladda ned några av texterna som pdf:er. 
För fotografierna gäller att de inte får användas kommersiellt eller i andra sammanhang utan fotografens medgivande. I vissa kapitel (markerade med *) har bilder utgått av upphovsrättsliga skäl. 

 

 *Inledning: Filmavdelningen - en historisk överblick - Malin Wahlberg

 *Allt var ju möjligt - Bo Bjelfvenstam

 *Filmavdelningen, gökungen som bara växte - Åke Åstrand

 *Eric och Lennart - Tobias Janson

 *På Ehrenborgs tid - Lars-Lennart Forsberg
(En upphovsrättsskyddad bild på sidan 110 har ersatts av en bild som förmedlats av kapitelförfattaren.)

   Lite från sidan, något senare - Carl Henrik Svenstedt

 Äras de som äras bör - Göran Olsson

 Tidiga medieformer - om televisionen då och nu - Pelle Snickars

 *Humanist på resa genom världen och tiden - Leif Furhammar

 Smalfilm för bred publik: amatörfilm och filmexperiment i tidig svensk television - Malin Wahlberg

 Poesi i ljud och bild: Jan Troell som tv-filmare - Madeliene Lilja och Johan Nilsson

 Lennart Ehrenborg och Tio fotografer - Anna Tellgren

 Filmen Vita myror som postkolonial kritik - Ylva Habel

Senast uppdaterad: 2010-10-14
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in TV-pionjärer are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek