Kapitlen i "Svensk television"

Författarna till kapitlen i antologin Svensk television - en mediehistoria har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här kan Du ladda ned texterna som pdf:er.
 

 Svensk television och mediehistoria - en inledning - Anna Edin & Per Vesterlund

 Från SF-journalen till Aktuellt - en studie av TV-journalen 1955 till 1958 - Peter Dahlén

 ”De skall skiljas - inför lyckta dörrar och hundratusentals TV-tittare” - om svenska tv-rättegångar 1956 till 1996 - Bengt Bengtsson

 I takt med tiden - om tv-tablån som mediehistorisk text - Anna Edin

 Filmkrönika - filmkritik i ljud och bild - Per Vesterlund

 Kartan och historien - Hem till byn 1971-2006 - Per Olov Qvist

 Från Niklasons till Svensson, Svensson - situationskomedin som vardagsterapi - Ingrid Lindell

 1970-talets Barnjournalen och dagens Lilla Aktuellt - barnnyheter som public journalism respektive infotainment - Margaretha Rönnberg

 Bo Widerbergs Vildanden - lansering och reception av en tv-pjäs - Niklas Persson Webjörn

 Lägg ned tv! Vad tycker du? - deltagande i svensk public service-tv - Jessica Lind

 Televiserad verklighet och emotionernas betydelse - Anja Hirdman

 Dokument utifrån, en tv-historia om identitet - egen och andras - Anna Roosvall
(På författarens begäran har tabell 3 på sid. 300 redigerats före webbpubliceringen. Tabellen skiljer sig därför från den tryckta versionens tabell.)

 Televisionen som arkiv - om webb-tv - Pelle Snickars

Senast uppdaterad: 2010-09-27
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in Svensk television - en mediehistoria are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek