Kapitlen i Citizen Schein

Författarna till kapitlen i antologin Citizen Schein har gett KB tillstånd att publicera artiklarna.

Här kan Du ladda ned texterna samt övriga delar av boken som pdf:er. För fotografierna gäller att de inte får användas kommersiellt eller i andra sammanhang utan upphovsrättshavarens medgivande.

 Citizen Schein: En introduktion - Lars Ilshammar, Pelle Snickars & Per Vesterlund

 Den tredje mannen - Anders Ferm

 Jag kände aldrig Harry Schein - Stig Björkman

 Eleganten: Om manlig elegans, behörighet och utanförskap - Louise Wallenberg

 Konflikternas mästare: Berättelse om en filmfurstes uppgång och fall - Jonas Sima

 Brev i oktober 2009 - Aina Bellis

 Ett begravningstal - Theodor Kallifatides

 Ingenjören som kom in från kylan - Lars Ilshammar

 Den smutsiga verkligheten: Kolumnisten Harry Schein - Janne Lindqvist Grinde

 Drömmen om verkligheten: Filmkritikern Harry Schein - Per Vesterlund

 Vad är kvalitet? -  Pelle Snickars

 Filmskolan & Dramatiska institutet: Om Harry Schein & svensk filmutbildning - Göran Gunér

 Filmentreprenören - Bengt Forslund

 Sanningens ögonblick - Tomas Ehrnborg

 Harry & jag - Cissi Elwin Frenkel

 Harry Schein som katalysator - Bengt Göransson

 Harry Schein & framtidens kommunikationsteknologi - Nina Wormbs

 Samtal i november - Ingvar Carlsson

 

Senast uppdaterad: 2014-08-28
Innehållsansvar: André Wachholz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
The articles in Citizen Schein are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek