Kapitlen i "1897 - Mediehistorier kring Stockholmsutställningen"

Författarna till kapitlen i antologin 1897 - Mediehistorier kring Stockholmsutställningen har gett KB tillstånd att publicera bidragen. Här kan Du ladda ned texterna som pdf:er.

 

INLEDNING

 I mediearkivet - Anders Ekström, Solveig Jülich & Pelle Snickars

 

I   UTSTÄLLNINGSMEDIET OCH DESS FÖRLÄNGNINGAR

 Pressen är budskapet: Journalistkongressen och den svenska pressens legitimitetssträvanden - Patrik Lundell

 Förfärliga och begärliga föremål: Om modernitetens materiella manifestationer på två utställningar - Lotten Gustafsson Reinius

 Mediearkeologi: Om utställningen som mediearkiv
- Pelle Snickars

 

II   MEDIEINDUSTRI OCH MEDIEATTRAKTIONER

 Att saluföra modernitet: Numa Peterssons handels- och fabriksaktiebolag - Marina Dahlquist

 Den falske kungen i den sanna återgivningen: Fonograf som utställningsattraktion kring 1900 - Mathias Boström

 Medier som modern magi: Tidiga röntgenbilder och film
- Solveig Jülich

 

III   MEDIEMATERIALITET OCH UTSTÄLLNINGENS PUBLIKER

 Det vertikala arkivet: Om översiktsmedier och historiska svindelkänslor - Anders Ekström

 Social samling: Att ställa ut samhället kring 1900
- Frans Lundgren

 "Kvinnorna på utställningen": Feminina dygder och odygder på Stockholmsutställningen 1897 - Ylva Habel

 

 Efterord, Litteratur, Medverkande

 

 

Senast uppdaterad: 2010-05-25
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 

 

Ladda ned hela boken

 1897 - Mediehistorier kring Stockholmsutställningen (10 MB)

Upphovsrätt

Creative Commons-licens
1897 - Mediehistorier kring Stockholmsutställningen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.
Based on a work at www.kb.se.

Sveriges nationalbibliotek