2010-05-16

1800-talets mediesystem

Mediehistoria skrivs ofta utifrån ett medium i taget. Den här boken argumenterar istället för att historiens medier utvecklats tillsammans.

Nya former, tekniker och praktiker har interagerat med gamla, innehåll har cirkulerat medierna emellan och rader av aktörer har aktivt relaterat till en helhet av uttrycksformer. Denna helhet var konturfast på ett vis som gör det befogat att tala om ett historiskt mediesystem: summan av en viss tids medier och deras inbäddning i sociala, politiska och ekonomiska villkor. I ett antal delstudier prövar boken möjligheterna att på närgången empirisk nivå undersöka 1800-talets mediesystem.

 

Jonas Harvard är fil. dr i historia och verksam med forskning och forskningssamordning vid Mittuniversitetet och Södertörns högskola.

Patrik Lundell är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam som mediehistoriker vid Lunds universitet.

Mediehistoriskt arkiv 16.


ISBN10: 9188468224

ISBN13: 9789188468222

 

Pris 150 kr

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 1800-talets medisystem

Ladda ned hela boken

 1800-talets mediesystem
(pdf 6 MB)

Upphovsrätt
Creative Commons-licens

1800-talets mediesystem (Jonas Harvard & Patrik Lundell, eds.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Köpa boken

Boken finns att köpa i receptionen på KB i Humlegården.

Sveriges nationalbibliotek