Tidskriften Biblis

Tidskriften Biblis ges ut av KB:s vänförening med samma namn. Den utkommer fyra gånger om året. Biblis är en mötesplats för alla bokintresserade. Här hittar du essäer, artiklar, notiser och tips om bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria samt boksamlande.

Innehåll Biblis 79

Arosenius brev, Ekelöfs dedikationer och Martinsons början. Om privata samlingar och digitala bibliotek
Dick Claésson

Reklamfilmen utanför biografen i 1900-talets början – på land, till sjöss och i luften
Mats Rohdin

Från Leonard Gustafssons bokbinderi

Fragment – handskrifter och tryckta – i Smålands museum
Michael Gullick

Restaurering och konservering av äldre tryck. Hur en bokkonservator fattar beslut om vård och behandling av den fysiska boken
Natasha Herman

Bibliografens bokhistoria
Per Cullhed om Wolfgang Undorfs 'From Gutenberg to Luther'

Innehåll Biblis 78


Samlarna
Jakob Christensson

I en boksamlares ögon – Stenciler och linoleum. Form och bild i Metamorfos lyrikserie
Johan Mannerheim

Att göra slag i saken
Anita Ankarcrona

Vad vore livet utan böcker
Björn Dal

Dissertationssamlandets epok. Några kommentarer till en bok­auktionskatalog
Erik Hamberg

Boksamlandet. Nytta, hobby eller diagnos?
Gunnar Broberg

Om exlibris
Jakob Christensson

Bokarkeologen
Peter Bodén

Carolina Rediviva i urval och utdrag. Ett montage till 200­-årsminnet av första spadtaget
Peter Ejewall

Nyheter & Noterat

Magdalena Gram om Sällskapet De 17: En inblick i de första 130 åren

NordNytt Samtal med Peder Tamm

Läs ett urval av artiklarna i fulltext här.

Senast uppdaterad: 2016-07-06
Innehållsansvar: Ingrid Svensson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Biblis

Mer om föreningen

Biblis på Facebook

Omslag nr 78
Biblis 78 framsida

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sveriges nationalbibliotek