2015-11-19

Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige

En ny bok från KB-forskaren Jonas Nordin och konsthistorikern Börje Magnusson kastar nytt ljus på en svensk bildskatt från 1600-talet.

Under andra halvan av 1600-talet arbetade fortifikationsofficeren Erik Dahlbergh med att teckna av alla Sveriges sevärdheter för ett stort planschverk: Suecia antiqua et hodierna, ”Det forna och nuvarande Sverige” – Suecian i dagligt tal. Hans omkring sexhundra efterlämnade teckningar och närmare fyrahundra gravyrer är den rikaste bildskatt som finns bevarad från Sverige i äldre tid. Här avbildas alla tidens slott, städer och fornlämningar av rang. Större delen av Sueciasamlingen förvaras på Kungl. biblioteket och tillhör en av nationalbibliotekets verkliga klenoder. Bilderna är ofta efterfrågade av forskare och allmänhet.

Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige

I den nya boken Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige (Medströms förlag) berättar historikern Jonas Nordin och konstvetaren Börje Magnusson hela historien om detta märkliga och praktfulla verk. Boken är tillkommen i samband med Kungl. bibliotekets arbete med att digitalisera hela Sueciasamlingen och göra bilderna fritt tillgängliga på nätet.

 

ISBN 9789173291309 (inb)

Medströms Bokförlag, 2015

288 s.  


Pris: 300 kr

Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek