2010-01-07

Certamen Equestre

Stort faksimilverk med kopparstick från Karl XI:s kröning, med kommentarer i en separat bok.

När Karl X Gustav dog 1660 var hans son Karl bara fyra år. Vid dödsbädden träffade han sin far för både första och sista gången. En förmyndarregering med änkedrottningen Hedvid Eleonora som regent tillsattes. År 1672 kröntes Karl XI och övertog regentskapet.

Efter kröningen utgavs detta praktverk med kopparstick av David Klöcker Ehrenstrahl. Faksimilversionen mäter 30x39 cm och ligger i en stadig kartong till sammans med en bok med kommentarer av historikern Jonas Nordin.

63 planscher
253 sidor Kommentaren

Pris: 195 kr.

ISBN 91-7988-275-7

Beställ här

Innehållsansvar: Jonas Nordin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sveriges nationalbibliotek