Det finns inga evenemang denna månad

Aktuellt

Aktuella utbildningar och evenemang på KB.

  • 2 februari 2018

    Audiovisual collections – turning sound and vision into data

    Syftet med konferensen är att ge exempel på projekt och pågående verksamhet där digitala metoder används för att extrahera text och metadata ur audiovisuellt material. Vår önskan är att problemati ...

Sveriges nationalbibliotek