Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Rekommendationer:

  • Vetenskapsrådet ges i uppdrag att inrätta ett tidskriftsstöd för utgivande av vetenskapliga tidskrifter med öppen tillgång utan begränsning till vetenskapsområde.
  • Kungliga biblioteket ges i uppdrag att utarbeta och förvalta en nationell samlingsdatabas eller databasapplikation för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter
  • Kungliga biblioteket och lärosäten tar delat ansvar för att inrätta stödtjänster som underlättar tidskrifternas redaktionella arbete

I slutet av 2019 fick KB i uppdrag att utveckla en nationell plattform för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. Här finns mer information om arbetet med plattformen.