Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Rekommendation:

  • Följande nationella standard för CC-licenser förespråkas och används för öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer: CC-by (eller CC-by-SA och CC-0 då detta är tydligt motiverat)

KB har tagit fram en informationssida om creative commons-licenser, som är användbar för den som publicerar sin forskning öppet tillgängligt.