Libris version 1.28

Den 7-8 december produktionssattes Libris version 1.28.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Inför den nya versionen har KB arbetat med att

  • Förkorta nedtid vid release.
  • Fortsätta förberedelser inför maskinellt utbrytning och länkning av verk från instanser.
  • Automatisera romanisering av andra teckenuppsättningar.

Förkortningen av nedtid vid release betyder att Libris releaser framöver kan genomföras med avsevärt kortare nedtid än i dag.

Den nya funktionen för automatiserad romanisering läggs ut för testning i QA-miljön efter releasen. Efter testperioden och den eventuella vidareutvecklingen av funktionen planeras produktionssättning till Libris release 1.29 den 16 mars 2023. En separat nyhet kommer att publiceras om funktionaliteten för automatiserad romanisering och om de ändringar som den kommer att innebära i Librisdata.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. I denna version är den stora förbättringen förkortad nedtid vid release.

Förkortad nedtid vid release

Framöver kommer nedtid under release av ny Libris XL förkortas, jämfört med idag.

Syftet är att minska påverkan för katalogisatörer och de som använder Libris-data i sina systemintegrationer.

I arbetet har ingått förbättringar av driftsättningsrutiner rörande exempelvis omindexering och driftsättningsbundna globala ändringar. I fortsättningen går det nu även att lägga till exempelvis nya språk vid behov utan att det orsakar nedtid.

I arbetet har till viss del även ingått att rensa koden i Libris XL från Libris-specifika relationer genom att göra dessa konfigurerbara. Detta underlättar för andra aktörer att använda sig av Libris XL som sin infrastruktur.

Romani chib som föredragen benämning och nya språkentiteter för romska varieteter

Romani chib anges nu som föredragen benämning för romani Länk till annan webbplats. som alternativ benämning.

Följande romska varieteter har lagts till:

Förbättrad alfabetisk sortering för personer

Ordningen för egenskaperna för Person har ändrats så att Födelsetid och/eller dödstid kommer före Titel eller övrig beteckning så att personer med samma namn och födelseår hamnar bredvid varandra.

Till exempel

Larsson, Lars, 1952-, pedagog

Larsson, Lars, 1952-, yrkesmilitär

Förändringar i indexerade data

Egenskapen URI är nu med i kortet för Resurs vilket innebär att till exempel URI i Villkor för användning och åtkomst (usageAndAccessPolicy/uri) finns med direkt i resultaten från sök-API:et. Det innebär att system som behöver licensinformation direkt i sökresultaten slipper göra ett extra uppslag.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • Återinfört interpunktion mellan titel och övrig titelinformation i korten.
  • Vid MARC-export av digitala reproduktioner kopieras nu utgivningsår och utgivningsland till 008 från den fysiska förlagan länkad med “Reproduktion av” (reproductionOf).
  • Vid länkning av seriella resurser följer inte ISRN-kod längre med i MARC21-exporter för fält 765-78x. Observera att de avvecklade ISRN-koderna finns fortfarande kvar i Libris-data.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Städning av dubbla 007-koder för strömmande ljudböcker

Dubblering av 007-kod för strömmande ljudböcker har tagits bort och instanstyp har byts från Ljudinspelning till Elektronisk.

Städning av länkningar till “anonyma” agenter

En global ändring har genomförts för att ta bort felaktiga länkningar som har orsakats av äldre maskingenererade eller nyare agenter bestående av endast vanligt förekommande namn. Länkningar mellan dessa agenter och instanser har tagits bort och entiteterna har sparats som lokala entiteter.

id.kb.se

id.kb.se är en tjänst där man kan bekanta sig med de grundstenar KB använder för att publicera strukturerade, länkade data: koncept- och ämnesordssystem, basvokabulär och mappningar mellan KBV/BIBFRAME och MARC.

Visning av subklasser och -egenskaper på id.kb.se

På termsidorna för KB:s vokabulär (KBV) visas nu subklasser eller -egenskaper för given term.

Se till exempel subklasserna för Verk Länk till annan webbplats. och subegenskaperna för datum Länk till annan webbplats..

Skärmbild från tjänsten id.kb.se som visar subklasser för Verk.
Skärmbild på tjänsten id.kb.se som visar subegenskaperna för date.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!