fullskärmsbild

Startversion för nya Libris

Idag 7 maj läggs startversionen av nya Libris ut för test och utvärdering. Syftet är att katalogisatörer på Librisbiblioteken ska kunna prova att katalogisera i nya Libris och att vi tillsammans kan verifiera verkliga katalogiseringar och andra funktioner.

Inga större ändringar sker under perioden. Rättningar av allvarliga fel och buggar kommer att åtgärdas, men ingen ytterligare funktionalitet läggs till.

Mellan den 4 och 11 juni genomför KB produktionssättning av nya Libris. Det innebär en skarp övergång från Voyager till XL. Under den här perioden är Libris stängd för katalogisering. Importer till Libris, som förvärvsrutinen, länkserverinläsningar och övrigt material via Metadatatratten, läggs på kö och läses in när XL är i bruk. Libris webbsök kommer att fungera som vanligt.

Katalogiseringsverktyget

Startversionen hittar ni på https://libris-stg.kb.se/katalogisering/länk till annan webbplats. Den innehåller alla poster från Libris, omformaterade från MARC21 till det länkade formatet BIBFRAME. Inga poster i nuvarande, skarpa Libris påverkas av testerna. Det är alltså fritt fram att ändra i posterna, skapa nya poster, eller ta bort uppgifter. Samtlig data omindexeras, läses in på nytt i samband med produktionssättningen.

De bibliotek som använder Libris webbsök för beståndsregistrering ska efter övergången istället registrera dessa i nya Libris. Mer information om beståndsregistrering hittar ni på Libris undersidor.

Libris login

I Voyager loggar katalogisatörer in med användarnamn i form av sigel och lösenord. I nya Libris slussas användare istället via gränssnittet vidare till Libris loginlänk till annan webbplats. Samtliga användare av nya Libris registrerar sig i Libris login.

Frågor och svar

För frågor och svar rekommenderar vi Supportforum för nya Librislänk till annan webbplats. Supportforumet för nya Libris erbjuder fulltextsök, så att användare enkelt kan hitta information. Om ni inte hittar ett svar som besvarar er fråga, eller om ni behöver fördjupad kunskap inom något område, kan ni enkelt skriva en ny fråga eller inlägg som vi besvarar så snabbt som möjligt. Supportforumet behandlar både teknisk- och förändringsrelaterad information.

Vid mer direkta frågor, kontakta Libris kundservice.

Ändringsförslag och felrapporter

Formulär för ändringsförslaglänk till annan webbplats och felrapporteringlänk till annan webbplats hittar ni längst ned på startsidan på katalogiseringsverktygetlänk till annan webbplats.