Utkast till rikt­lin­jer

KB publicerade ett utkast till nationella riktlinjer för öppen vetenskap den 3 oktober. Under en månad var det sedan möjligt för alla som önskade att lämna synpunkter och kommentarer på förslaget.

Vi fick in över 70 svar från bland annat universitet och högskolor, forskningsfinansiärer och forskargrupper. Nu bearbetar vi utkastet utifrån de inkomna synpunkterna.

De slutgiltiga riktlinjerna kommer att redovisas till Utbildningsdepartementet den 15 januari 2024.

Läs alla inkomna svar.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?