Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Exportfilen innehåller bibliografiska poster med sammanhörande bestånds- och auktoritetsinformation (auktoritetsinformation kan väljas bort, se Format). Här anger man de villkor som ska gälla för att en post ska tas med vid batchexport, med andra ord katalogiseringsåtgärd (nyregistrering, uppdatering/ändring, borttag), och vilket bibliotek (sigel) som har utfört åtgärden.

Sigel är den kod som i MARC-formatet finns i beståndspostens 852‡b och/eller den bibliografiska postens 040‡a eller ‡d. Flera sigler anges med blanksteg (till exempel U Ubio Ugg).

Urval beståndsposter

Urvalet styrs i första hand av katalogiseringsåtgärder i bibliotekets/exportgruppens beståndsposter. Normalt sker detta genom att katalogisatören registrerar beståndspost för de titlar som förvärvats till biblioteket.

Välj att exportera bibliografisk post när sammanhörande beståndspost skapas/nyregisteras, ändras/uppdateras och/eller tas bort. Normalt bör endast rutorna ”skapas” och ”ändras” vara förbockade.

Begränsa urvalet till att endast omfatta bibliotekets/exportgruppens egna poster, antingen genom att ange operatör/er som utfört katalogiseringsåtgärden, eller vanligare genom att ange vilken sigel (vilka sigler) som beståndspostens 852‡b ska innehålla.

Urval bibliografiska poster

Måste anges om man vill få med uppdatering/ändring av bibliografisk post. Exempel: Den bibliografiska posten har redan exporterats genom att bibliotekets katalogisatör gjort en beståndspost. Därefter görs en uppdatering av den bibliografiska posten, av det egna biblioteket eller av något annat.

Välj att exportera bibliografisk post när den skapas/nyregistreras eller ändras/uppdateras. Normalt räcker det att bocka för rutan "ändrats".

Man kan begränsa urvalet till att endast omfatta registrering/uppdatering gjord av vissa operatörer, till exempel NB (svenska nationalbibliografiska poster) eller bibliotekets/exportgruppens egna operatörer. Lämnas detta fält tomt får man med alla ändringar, oavsett vem som gjort dem.

Urval auktoritetsposter

Anges om man vill ha med bibliografisk post då sammanhörande auktoritetspost har nyregistrerats/skapats eller ändrats. Det gäller till exempel då auktoritetsposten har kompletterats med nya eller ändrade hänvisningsformer.

Även här finns möjlighet att begränsa urvalet till att endast omfatta registrering/uppdatering gjord av vissa operatörer.