Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Här anger man hur de exporterade posterna ska formateras.

003-sträng

Välj SE-LIBR (ny officiell LC-kod för Libris), eller Libris (den egendefinierade kod som tidigare använts). Vid import till lokalt system kommer denna kod, tillsammans med BibID i 001, normalt att bilda ett nytt fält 035 som kan användas för dubblettkontroll.

Postkodning

Välj tekniskt utbytesformat, MARCXML eller ISO2709.

Teckenuppsättning

Välj UTF-8, ISO 8859-1 (Latin 1).

Auktoritetsposter

Följande möjligheter finns:

  • Sammanslagna med bibliografiska poster: Se- och se även-hänvisningar från sammanhörande auktoritetsposter bäddas in som fält 900-955 i den bibliografiska posten. Ingen annan information tas med från auktoritetsposten.
  • Efter posten: Sammanhörande auktoritetsposter tas ut i sin helhet som separata poster. Auktoritetsposterna följer efter den bibliografiska posten.
  • Släng: Sammanhörande auktoritetsinformation utesluts i exportuttaget.

Beståndsposter

Följande möjligheter finns:

  • Sammanslagna med bibliografiska poster: Bibliotekets/exportgruppens egna beståndsposter (jämför Urval, Beståndsposter) bäddas in i den bibliografiska posten. Inbäddade beståndsfält förses med ett inledande, delfält ‡5 (bibliotekssigel).
  • Efter posten: Bibliotekets/exportggruppens egna beståndsposter tas ut som separata poster. Beståndsposterna följer efter den bibliografiska posten.
    [Efterbehandling: Används ej. Endast för Libris administration.]