Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Bearbetning

Anges om bearbetning av den bibliografiska posten önskas. Följande val finns:

SAB-rubriker

Genererar ett fält 976 med SAB-kod (delfält ‡a) och rubriksträng i klartext (delfält ‡b). Villkoret är att den exporterade bibliografiska posten (eller dess sammanhörande beståndspost/er) innehåller ett eller flera fält 084 med SAB-klassifikation. Identiska SAB-fält genererar dubblerade 976-strängar.

Rubriksträngarna (976‡b) överensstämmer i huvudsak med aktuell revision av SAB-systemet, och baseras på det program som låg till grund för de 976-fält som skapades i anslutning till MARC21-konverteringen (2002).

Exempel: 976 0_ ‡a Qbfc-c:oe ‡b Revision: Sverige: lagstiftning

LC Subject Headings (LCSH)

Kompletterar svenskspråkig term enligt Svenska ämnesord med motsvarande engelskspråkiga term enligt LCSH. Gäller endast bibliografiska poster med utgivningsland Sverige.

LCSH-termen extraheras som fält 650 (med ind. 2 : “0”) ur sammanhörande auktoritetspost för Svenska ämnesord.

Ta bort streck i ISBN

Anges om man vill ha ISBN (020‡a) utan bindestreck (t.ex. 1904350313).

Lägg till streck i ISBN

Anges om man vill ha med bindestreck även då de saknas i LIBRIS-postens 020‡a (1-904350-31-3).

035‡9 -> 035‡a

Gäller poster med LIBRIS III-nummer, dvs. gamla BibID (ONR) som börjar med 99- eller består av ISBN eller ISSN. Anges om numret behöver flyttas för att dubblettkontrollen i det lokala systemet ska kunna hanteras.

240 -> 244

Gäller bibliotek som använder Book-IT och som inte konverterat till MARC21. Anges för att flytta originaltitel från fält 240 till fält 244.

Extra beståndsfält

Anges om man exempelvis vill ha ämnesord eller klassning från andra biblioteks beståndsposter. Observera att det inte görs någon dubblettkontroll. Man får alltid med de generella (i den bibliografiska posten) och de egna lokala (i egna beståndsposter) ämnesorden etc.

Extra beståndsfält bäddas alltid in (med ett inledande delfält ‡5) i den bibliografiska posten, oavsett om man väljer sammanslagna eller separata beståndsposter (jämför Format).

Skriv önskade sigler/beståndsfält enligt syntax <sigel>:<fält[,fält,fält,fält,...]> ; <sigel>:... osv.

Exempel: För att få lokal Deweyklassning från Tekniska högskolans bibliotek och lokala ämnesord från både Tekniska högskolan och Musikbiblioteket, skriv: T:082,650 ; X:650.