Uppdrag om nationella minori­teters bibliotek

KB ska genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Den omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek, för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Resursbiblioteken ska stödja de kommunala biblioteken i arbetet med de nationella minoritetsspråken. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

En satsning i samverkan

Satsningen ska genomföras i samverkan med Sametinget och med de nationella minoriteterna. Dessutom ska KB inhämta synpunkter från Kulturrådet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer.

Som ett led i genomförandet av uppdraget håller KB i regelbundna möten med resursbiblioteken för att följa utvecklingen.

KB:s uppdrag är en följd av förslaget till en nationell biblioteksstrategi som lämnades till regeringen i mars 2019.

Resursbibliotek

Fyra av fem nationella minoritetsspråk hade redan bibliotek som i och med uppdraget har blivit resursbibliotek: Samernas bibliotek i Jokkmokk (samiska), Judiska biblioteket i Stockholm (jiddisch), Nordkalottbiblioteket i Övertorneå (meänkieli) och Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm (finska).

Läs mer om resursbiblioteken

Tilläggsuppdrag: romani chib

Med regleringsbrevet för 2023 Länk till annan webbplats. har KB fått ett tilläggsuppdrag från regeringen: att inrätta funktionen resursbibliotek för romani chib och romer i enlighet med förslaget i KB:s utredning från 2022: Utredning romani chib och romsk biblioteksfunktion (pdf)  Pdf, 597.2 kB.Biblioteken i Malmö har fått uppdraget att bli resursbibliotek.

Ladda ner KB:s rapporter

KB har tagit fram två rapporter som hör samman med uppdraget.

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018) är en lägesbeskrivning som låg till grund för den nationella biblioteksstrategin. De nationella minoriteterna och biblioteken (2020) är ett stöd för folkbiblioteken i att tolka lagar och konventioner om nationella minoriteter.

Fakta: Minoritet, språk och varietet

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Flera av språken har så kallade varieteter, som är en lingvistisk term för olika former av ett språk.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?