fullskärmsbild

Uppdrag om nationella minori­teters bibliotek

KB ska genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Den omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek, för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

I korthet består uppdraget av de här två delarna:

  • utveckling och drift av nationella resursbibliotek
  • arbete med nationella digitala bibliotekstjänster för att stötta läsfrämjande och medieförsörjning (användarens tillgång till böcker och andra medier genom biblioteken) på de nationella minoritetsspråken

Fyra av fem nationella minoritetsspråk har redan bibliotek som i och med uppdraget kan bli resursbibliotek: Samernas bibliotek i Jokkmokk (samiska), Judiska biblioteket i Stockholm (jiddish), Nordkalottbiblioteket i Övertorneå (meänkieli) och Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm (finska). För romani chib saknas i dag ett möjligt resursbibliotek. Därför ska KB se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

Uppdrag i samverkan

Satsningen ska genomföras i samverkan med Sametinget och med de nationella minoriteterna. Dessutom ska KB inhämta synpunkter från Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer.

Nationell biblioteksstrategi

KB:s uppdrag är en följd av förslaget till en nationell biblioteksstrategi som lämnades till regeringen i mars 2019. I den lyfts behovet av resursbibliotek, samt slutsatsen: "Alla som tillhör de nationella minoritetsgrupperna har rätt till sina språk och en likvärdig biblioteksverksamhet oavsett var de bor i landet".

Enligt bibliotekslagen ska det svenska biblioteksväsendet ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. En del i det är att erbjuda litteratur på minoritetsspråken.

Läs mer om nationell biblioteksstrategi.

Fakta: Minoritet, språk och varietet

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Flera av språken har så kallade varieteter, som är en lingvistisk term för olika former av ett språk.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?