fullskärmsbild

Uppdrag om nationella minori­teters bibliotek

KB ska genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Den omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek, för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

I korthet består uppdraget av de här två delarna:

  • utveckling och drift av nationella resursbibliotek
  • arbete med nationella digitala bibliotekstjänster för att stötta läsfrämjande och medieförsörjning (användarens tillgång till böcker och andra medier genom biblioteken) på de nationella minoritetsspråken

Satsningen ska genomföras i samverkan med Sametinget och med de nationella minoriteterna. Dessutom ska KB inhämta synpunkter från Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer.

KB:s uppdrag är en följd av förslaget till en nationell biblioteksstrategi som lämnades till regeringen i mars 2019.

Resursbibliotek

Fyra av fem nationella minoritetsspråk har redan bibliotek som i och med uppdraget kan bli resursbibliotek: Samernas bibliotek i Jokkmokk (samiska), Judiska biblioteket i Stockholm (jiddisch), Nordkalottbiblioteket i Övertorneå (meänkieli) och Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm (finska). För romani chib saknas i dag ett möjligt resursbibliotek. Därför ska KB se över hur biblioteksverksamhet för språket kan främjas.

Läs mer om resursbiblioteken

Ladda ner KB:s rapporter

KB har tagit fram två rapporter som hör samman med uppdraget.

Biblioteken och de nationella minoritetsspråken (2018) är en lägesbeskrivning som låg till grund för den nationella biblioteksstrategin. De nationella minoriteterna och biblioteken (2020) är ett stöd för folkbiblioteken i att tolka lagar och konventioner om nationella minoriteter.

Fakta: Minoritet, språk och varietet

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är erkända som nationella minoriteter i Sverige. Samerna är dessutom erkända som urfolk. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Flera av språken har så kallade varieteter, som är en lingvistisk term för olika former av ett språk.

Kontakt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?