fullskärmsbild

Nationell överblick

Svenska bibliotek anpassar sin verksamhet under coronakrisen. Vi ger en ögonblicksbild av den nuvarande situationen, uppdelat på de olika bibliotekstyperna.

Biblioteken jobbar just nu under hård press. I det läget vill KB inte öka arbetsbördan för verksamheterna ytterligare genom att utföra enkäter eller intervjuer. Därför inhämtar vi information på ett mindre systematiskt sätt än vanligt, som ändå kan ge en värdefull beskrivning av situationen.

Informationen baseras på insamling från webbsidor, vår kontakt med biblioteken, nyhetsflöden samt bibliotekssektorns diskussioner i sociala medier. Vi ger ögonblicksbilder från verksamheter i olika delar av landet, som vi kontinuerligt uppdaterar. Sidan är därför inte fullständig ännu, vad gäller till exempel bibliotekstyper. Vi fyller på löpande.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?