fullskärmsbild

Nationell överblick

Svenska bibliotek anpassar sin verksamhet under coronakrisen. Vi ger en ögonblicksbild av den nuvarande situationen, uppdelat på de olika bibliotekstyperna.

KB vill fortfarande inte öka arbetsbördan för biblioteken genom att genomföra enkäter eller intervjuer. Vi inhämtar därför information på ett mindre systematiskt sätt än vanligt. Trots det kan vi ändå ge en överblick av hur landets bibliotek möter pandemin.  

Informationen baseras på insamling från webbsidor, vår kontakt med biblioteken, nyhetsflöden samt bibliotekssektorns diskussioner i sociala medier. Beskrivningarna uppdateras fortlöpande. Det har visat sig att de största förändringarna sker vid folkbiblioteken. Därför har vår bevakning varit mest intensiv när det gäller denna bibliotekstyp.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?