fullskärmsbild

Endast öppet för bokade besök

KB har endast öppet för bokade besök.

KB fortsätter över sommaren med enbart bokade besök, för dig som behöver studera våra samlingar. Överväg gärna om du kan skjuta upp ditt besök eller ta del av materialet digitalt. Biblioteket är stängt för turistbesök och som allmän mötes- och studieplats.

Samtal om bokning

  • Varje bokning av besök görs i dialog med en bibliotekarie. Kontakta oss på info@kb.se eller 010-709 30 30 senast 16.00 (måndag–fredag) för att boka tid. Vid samtalet bedömer vi ditt behov av att besöka biblioteket.
  • Besöket kan ske tidigast nästföljande vardag. När du får komma beror på antal övriga bokningar och hur lång tid det tar att ta fram materialet. De tider vi bokar in besök på är måndag–fredag 10.00–16.00, onsdagar till 19.00. Mellan 28 juni och 31 juli stänger biblioteket 16.00 alla dagar.
  • Din bokning är personlig. Du kan alltså inte skicka ett ombud eller inkludera andra personer i ditt besök. Vid minsta symtom på sjukdom är det viktigt att du stannar hemma.

Om du bara ska lämna tillbaka hemlån eller fjärrlån behöver du inte boka tid. Det går bra att lämna boken hos vakten.

Digital tillgång för forskare

Du som forskar, eller studerar på högre nivå, och är knuten till ett lärosäte i Sverige kan i vissa fall ta del av KB:s material via fjärraccess. Det innebär att du får digital tillgång till materialet, oavsett var du befinner dig.

Bilder

Tillgängligt för: forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten.

Audiovisuellt material (musik, film, tv, radio)

Tillgängligt för: Forskare på lägst forskarstudentnivå. Forskare har även möjlighet att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Läs mer om fjärraccess för forskare.

Digitaliserat material för alla

I flera av våra söktjänster finns källor som är helt öppna och som du kommer åt var som helst utan lånekort.

Så här tar du del av fritt digitalt material.

Allmänna handlingar

KB tar emot begäran av allmänna handlingar via e-post till kungl.biblioteket@kb.se. E-postlådan bevakas under kontorstid på helgfria vardagar. Om du hellre vill ringa in din begäran till registrator är telefontiden 9.30–11.30, helgfria vardagar. Telefon 010-709 30 43.