Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Leta efter material i KB:s samlingar

På KB har vi flera olika söktjänster som hjälper dig att hitta det material du letar efter. Klicka nedan på den materialtyp som du söker eller välj samtliga materialtyper för att komma till hela listan över KB:s material.

Exempel på materialtyper

fullskärmsbild

Digitalisering

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av KB:s material. För lång tid framöver. Därför är digitalisering av samlingarna en av våra viktigaste uppgifter.

Bok som ligger i digitaliseringsapparat Foto: Per & Per Fotograf AB

Genom att digitalisera kan vi bevara samlingarnas innehåll även för kommande generationer. Det är dessutom en möjlighet att sprida materialet till fler redan idag. 

Skyddsvärt och efterfrågat

KB:s tryckta samlingar sträcker sig över 17,5 hyllmil och växer för varje dag. Tyvärr har vi inte möjlighet att digitalisera i samma takt. Därför prioriterar vi material som är ömtåligt och som är efterfrågat för studier eller forskning.

Hos oss finns dessutom så mycket musik, radio, tv och film att det skulle krävas 1000 år för att ta sig igenom allt. Vi digitaliserar löpande det audiovisuella material vi enbart har i fysisk form. En viktig anledning är att det kommer bli svårt att spela upp i framtiden. Utrustningen försvinner snabbt från marknaden och gamla apparater är svåra att underhålla.

Tillgänglighet utanför KB

Vi strävar efter att så mycket som möjligt ska gå att ta del av även utanför KB:s lokaler. Något som däremot hindrar att vi släpper allt digitaliserat material fritt är Dataskyddsförordningen och lagen om upphovsrätt. Vi kan därför externt publicera endast det som lagstiftningen medger.

Digitaliserade massmedier

Våra dagstidningar är exempel på material som är både efterfrågat och känsligt för hantering. Tack vare omfattande insatser har KB idag en av världens största samlingar av digitaliserade tidningar. Se Svenska dagstidningar.länk till annan webbplats

KB ligger även i framkant när det public service-material i digital form. I samarbete med Sveriges Television har vi digitaliserat i stort sett allt som sänts i Svt, Sveriges radio och Utbildningsradion.

Digitala kollektioner

Utforska vår digitala utställning

I våra digitala kollektioner har vi fört samman objekt från våra samlingar utifrån olika teman. Kollektionerna visar ett urval av allt det material som KB digitaliserat genom åren.

Gå till digitala kollektioner