Leveransspecifikationer

E-plikt

Introduktion till metadata i leveranser av elektroniska dokument till KB

Leverans enligt FGS-PUBL (Förvaltningsgemensamma specifikationer - publikationer)

Leverans enligt RSS-feeds

Leverans på fysisk bärare

Donationer

Donationer enligt FGS-PUBL och MODS

SwePub

Specifications for metadata delivery in MODS format

KB:s digitaliseringar

Monografier:

Leveransspecifikation för digitaliserade monografier. Version 1

Dagstidningar och tidskrifter (periodika):

Projektoberoende (dig_tidn) och Projekt Digidaily 2 (DD2)

övriga:

Projekt Swedish-American Press/Svensk-amerikansk press (SAP) Specification documents, version 2 (v. 2.4, 2014-06-18, with updated instructions for missing page, etc)

Projekt Digidaily 1 (DD1): svenska (pdf); preliminary English translation (pdf)