Varför sparar ni saker som reklamblad och produktkataloger? Vilken nytta har det?

Varför sparar ni saker som reklamblad och produktkataloger? Vilken nytta har det?

Även det som är massproducerat och allmänt spritt blir en dag sällsynt. Då är vårt exemplar i regel det enda som finns tillgängligt för framtida forskning. Det vi kallar för ”vardagstryck” speglar sin samtid och kan ge oss inblickar i olika tidsepoker. Sådant som vi tycker saknar värde idag, kan vara intressant material för framtida forskare.

Läs mer om KB:s samling av vardagstryck