Har ni något material som allmänheten inte får ta del av?

Har ni något material som allmänheten inte får ta del av?

Den främsta orsaken till att man ibland inte får ta del av ett objekt är att det rör sig om skört eller ömtåligt material. Då hänvisar vi oftast till en digital kopia, ett faksimil (avbildning) eller en mikrofilm.

Särskilda tillstånd kan krävas för att få tillgång till vissa dokument och arkivhandlingar i personarkiven. Delar av dessa kan även vara spärrade med tidsgräns.

Det finns också material som är belagt med fullständiga restriktioner då innehållet på något sätt bryter mot lagen. Vi har inte rätt att göra oss av med materialet men begår ett lagbrott om vi visar upp det. Sådant material är därför helt spärrat.