Infor­ma­tions­si­da

Denna sida används till "Informationsdragspel"-modulen
Denna sidas rubrik kommer att bli rubriken I listningen.
Allt som läggs i innehållsytan, kommer att visas som information under rubriken.

Dummy h2

dummytext

Questions regarding invoices
E-mail: ekonomi@kb.se

Corporate Identity Number: 202100-1710
VAT number: SE202100171001
Bankgiro: 5587-6080
IBAN number: SE22 1200 0000 0128 1011 7551
SWIFT/BIC: DABASESX

According to Swedish law, the National Library (Kungliga biblioteket, KB) only accepts electronic invoices.