Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Öppet idag: 9–18 Visa öppetider

Välj del i webbplatsen

Du är här: Nationalbiblioteket

Som nationalbibliotek samlar vi in nästan allt som publiceras i Sverige. Här hittar du information om hur du använder biblioteket och tar del av våra samlingar och tjänster.

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har vi ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek. Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Glasdörr som leder in till bibliotek Foto: KB Jens Gustavsson

Biblioteksmyndigheten

Som biblioteksmyndighet har KB ett samordnande ansvar för Sveriges alla bibliotek.

KB:s uppdrag som myndighet innebär bland annat att utöva nationell överblick, att främja samordning, att katalogisera och att samla in statistik.

Bibiliotekssamverkan
Besökare hämtar böcker i expeditionen för information och lån

Samverka med KB

Här hittar du bland annat frågor som rör biblioteksutveckling, metadata och biblioteksstatistik.

Till sidorna om bibliotekssamverkan

Vi arbetar just nu med att ta fram en ny webbsida för biblioteksmyndigheten på denna plattform. Tills den är färdigställd ligger innehållet kvar i vår gamla webbmiljö, vilket kan innebära en del driftsproblem.

Nedan finns genvägar som kan hjälpa dig att hitta innehåll även när sidan krånglar.