[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 677
Ort: KRISTIANSTAD.


Christianstads-Bladet. Nyhets- och Annons-Tidning för Christianstads stad och län 1856 20/9-59 5/1; Nya Christianstads Bladet... (Fotnot: Kristianstads-Bladet fr. 1879 3/10.) 1859 8/1-66 3/11; Nyare Kristianstadsbladet... 1866 7/11-71 16/12 och Nyaste Kristianstadsbladet... 1871 18/12-fortgår 1900. Tr. hos C. Bohmansson & Comp. 1856-62 12/2, R. P. Palmblad & Comp. 1862 15/2-66 17/11, K. J. M. Möllersvärd 1866 21/11-72 31/1, C. A. Schneider 1872 3/2-75 30/6 o. Kristianstadsbladets tr. fr. 1875 3/7. Fr. o. Ant. t. o. m. 1881 30/4, därefter Ant.

2 v., O. L. 1856-66 24/11, 3 v., M. O. L. 1866 26/11-86 31/12, 4 v., M. O. T. L. 1887- 91 30/11 och 6 v. fr. 1891 1/12; 4 à 2 s. Fol., 3 sp. (35,2 x 25) omväxlande med 4 sp. 1856, 4 sp. (40,2 à 46,5 x 28,2 à 30,2) 1857-67, 4 sp. omväxlande med 5 sp. 1868, 5 sp. (46,2 à 49 x 30,7 à 34) 1869-77, därefter 5 sp. omväxlande med 6 sp. (56,8 à 48,5 x 40 à 42,5) och 7 sp. (61 x 46,5) ; 4 rdr 16 sk. bko = 6 kr. 50 öre t. o. m. 1895, 5 kr. 1896, 97 och 4 kr. 1898-1900 (o. p.).

Utg.-bevis å Christianstads Bladet utfärdades för boktryckerifaktorn A. Holmberg 1856 22/8 och å Nya Christianstads Bladet för inspektor Lars Isacsson 1858 28/12 samt boktryckaren N. P. Palmblad 1862 6/10, å Nyare Kristianstadsbladet för boktryckaren K. J. M. Möllersvärd 1866 24/10 och å Nyaste Kristianstadsbladet för bruksägaren fil. d:r J. G. Wahlström 1871 11/12, läroverksadjunkten fil. d:r S. H. B. Svensson 1873 11/9 och redaktören Anders Ljunggren 1874 4/11.

Bland medarbetarne må nämnas Nils S:son Bierke 1888- 90 15/10, Hjalmar Falkengren (sign. Palle) 1886-92, Emil Hammarlund 1876-77, Johan Hellberg fr. 1900 1/5. Erl. Hellbom red.-sekreterare 1895 nov.-98 apr., E. W. Hülphers 1898 15/8-99 1/8, K. G. Karlsson (Kåge) 1888-96, Emil Kléen 1890, 91 nov. o. 1893 maj-95 aug., Malkolm Lindblad 1887-99, N. Lundh 1867 nov.-69 dec., J. Nilsson fr. 1893, Sven Olofson fr. 1899 1/5, S. O. Rubenson 1898 maj- juli, H. Schönbeck 1897 apr.-98, Gustaf Siösteen 1895 sept.-97 febr., J. H. Struve i slutet af 1800-talet, J. Wendel på 1860-talet, K. J. Wisén 1892 maj-93 april och J. B. Westenius 1866.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_677.htm