[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 454
Ort: HAPARANDA.


Pohjola Sanomahlehti Pohjoiskansoille 1896 30/12-98 28/4. Tr. hos C. J. Berg.

2 v., Ti. T., 4 s. Fol., 5 sp. (43,5 x 31,1); 3 kr. (o. p.). Helt och hållet på finska. Utg.-bevis härå utfärdades för typografen Carl Johan Berg 1896 19/11, förre folkskolläraren Per Anders Mörtberg 1897 31/5 (död 1897 31/9) och fängelsedirektören Arthur Burman 1897 2/12 (död 1898 9/2), hvilken s. d. äfven erhöll utg.-bevis å Polcirkeln, som dock ej kom ut. Dessa hafva redigerat tidningen, äfvensom Fr. E. Lindroth 1897 2/10-18/11 och A. Nielmi 1898 15/2-28/4.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_454.htm