[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1706
Ort: STOCKHOLM


Helios. Organ för andligt och materielt välbefinnande utgifven af Clara Smitt-Dryselius 1898 15/12-99 okt. Tr. i K. Mobergs tr. 1898 dec.-99 apr. och därefter i Segersvens tr. Ant.

1 m., 8 s. Fol., 2 sp. (29 x 20,3) ; 2 kr. 75 öre. Blott 7 nr utkommo.

Utg.-bevis härå utfärdades för Clara Emilia Smitt-Dryselius 1898 1/12.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1706.htm