[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 3
Post: 1249
Ort: TROSA.


Södermanlands Allehanda [utg. i Örebro 1872 5/1-76 10/11, med titeltillägget: Annonstidning för Trosa stad, Gnesta torgsamhälle och omnejd 1872 5/1-13/12, Södermanlands Allmänna Nyhets- och Annonstidning 1874 31/12-76 10/11. Tr. i Länstidningens tr.]. Ant. o. Fr.

1 v., F., 4 s. Fol., 4 sp. (37 x 25,5); 3 rdr 1872 o. därefter 3 rdr 50 öre (p. i.).

Utg.-bevis härå utfärdades för stadskamreraren i Trosa R. V. Torén 1871 30/12 i Örebro och redaktören Johan Otto Mortimer Serrander 1874 29/12. Axel Gihl var medredaktör 1872 5/1-13/12. Efter tidningens upphörande erhöllo prenumeranterna Nerikes Allehanda [ 3:1502 ] 1876 14/11-29/12, hvarå var tilltryckt öfvertiteln Södermanlands Allehanda [46-52] ersatt genom Nerikes Allehanda [91-104].

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 3_1249.htm