E-tidskrifter

KB:s låntagare har tillgång till tusentals e-tidskrifter. Vissa av dem är även tillgängliga utanför biblioteket via inloggning med KB:s lånekort.

Tillgång till e-tidskrifter

KB:s e-tidskrifter söks enklast fram i Regina eller LIBRIS.

Via länken nedan kan du söka efter e-tidskrifter. För åtkomst, klicka på titeln eller länken efter texten "Full text available via". E-tidskrifter från EBSCOhost Academic Search Elite är tillgängliga hemifrån med lånekortsinloggning och e-tidskrifter från DOAJ (Directory of Open Access Journals) är fritt tillgängliga. Om det inte går att klicka på titeln kan du använda SFX-knappen  för att få ytterligare information.   

Sök e-tidskrifter

Vi erbjuder även databaser med dagstidningar och svenska tidskrifter i fulltext samt referensdatabaser som underlättar vid sökning av tidnings- och tidskriftsartiklar.

Om du vill samsöka i flera internationella e-tidskrifter på artikelnivå rekommenderar vi någon av våra utländska fulltextdatabaser:

KB:s fulltextdatabaser

Senast uppdaterad: 2016-06-21
Innehållsansvar: Eva-Maria Häusner, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Information och lån

E-post: info[snabela]kb.se
Telefon: 010-709 30 30 (måndag-fredag: 9-16)

Utländska tidskrifter

utlandskatidskrifter[snabela]kb.se

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek