Resor genom tiderna

"Den som gör en resa har något att berätta", Matthias Claudius (1740-1815)

Ett varierat material kring resande ur Kungl. bibliotekets samlingar.

Resor i Sverige
Emigrationen

Thesleffs fotosamling
Ostindiska kompaniet

Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek