Carta Marina, Lafreris edition 1572

Olaus Magnus

Senast uppdaterad: 2011-09-26
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek