Johan Salberg


Linnélärjungen som blev provinsialläkare i norr. (Silhuett. Konstnär okänd)

Johan Salberg (1741-1810), disputerade under Linnés presidium 1763 på Fructus esculenti, ”om ätliga frukter”, en av de avhandlingar som ingår i Amoenitates academicæ, sjätte delen. Salberg arbetade senare bl.a. som provinsialläkare i Västernorrland och lektor vid Härnösands gymnasium.

Han ägde också ett fint bibliotek med böcker företrädesvis inom de naturalhistoriska och medicinska ämnesområdena. Tillsammans med en av honom själv sammanställd katalog testamenterade han detta till Collegium Medicum.

Senast uppdaterad: 2007-10-26

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Salbergs exemplar av Amoenitates academicae

 

Sveriges nationalbibliotek