Carl Leuhusen

Carl Leuhusen (1724-95), var svensk chargé-d’affaires i Spanien från 1752. Där umgicks han bland annat med linnélärjungen Pehr Löfling som kommit till Spanien för att samla växter.

Gemensam studieresa

Löflings umgänge i den spanska huvudstaden var rätt begränsat, men vid sidan av ”spanska botanici och den danske prästen” kom Leuhusen att tillhöra dem han regelbundet besökte. Det var också Leuhusen som såg till att Löfling slutligen fick tillfälle att lämna Madrid, då de båda sommaren 1752 gjorde en studieresa, bekostad av den förstnämnde, till saltverken vid Aranjuez. Under resan passade den växtintresserade Leuhusen, ämnessven eller elev i Vetenskapsakademien 1747, även på att visa Löfling ”vackra botaniska ställen”.

Åter till Sverige

Till skillnad från sin reskamrat återvände Leuhusen till Sverige, där han bl.a. framträdde som skribent i ekonomiska frågor. På sin egendom Degarö i Uppland grundlade han det omfattande Leuhusenska fideikommissbiblioteket, som framförallt var välförsett med ekonomisk, filologisk och historisk litteratur, men även innehöll en del naturvetenskapliga arbeten.

 

Senast uppdaterad: 2007-11-21
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Leuhusens exemplar av Iter hispanicum.

Iter hispanicum

Sveriges nationalbibliotek