Leonhard Klinckowström

Inflytelserik överpostdirektör och medlem av Vetenskapsakademien.

Leonhard Klinckowström (1685-1759) var en av dem som invaldes i Vetenskapsakademien av strategiska skäl. Som överpostdirektör såg Klinckowström till att Akademiens utgående brev kostnadsfritt befordrades med den diplomatiska posten. Han belönades därför 1750 med en plats bland dess ledamöter.

Översåg med privat lapp

För Linnés del fanns det även personliga skäl att vara tacksam mot Klinckowström då denne efter medling från Linnés vän Abraham Bäck översåg med att Linné ”af konfusion och ej af malice” lagt en lapp rörande privatsaker i ett korrektur som skulle skickas som fribrev.

Senast uppdaterad: 2007-10-26

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Klinckowströms exemplar av Kongl. Svenska Vetenskaps academiens handlingar 1749

 

Sveriges nationalbibliotek