Gottfried Kiesewetter


Kiesewetter, omgiven av muser.

Bokhandlaren Gottfried Kiesewetter hade invandrat till Sverige från Tyskland och 1735 gift sig med änkan till bokhandlaren J. H. Russworm. Kiesewetter övertog därmed dennes bokhandel i Stockholm, liksom privilegierna som akademisk bokhandlare i Uppsala.

Kontaktnät Europa

Han bedrev även förlagsverksamhet med vetenskaplig prägel och utgav bl.a. flera av Linnés arbeten. En tillgång för Linné var också Kiesewetters omfattande kontaktnät i Europa, vilket han kunde använda för olika försändelser. Den tyske naturalhistorikern Johann Georg Gmelin skriver i ett brev till Linné att den senare kan sända olika saker till honom genom Kiesewetter, som ofta skickar mängder av böcker till Leipzig.

Senast uppdaterad: 2007-11-21

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Kiesewetters sålde detta exemplar av Bibliotheca botanica


Kiesewetters signatur

 

Sveriges nationalbibliotek