Gustav III

Kung av Sverige

 

Kung av Sverige 1772-92.

Som landets mest upphöjde naturvetare hade Linné en solid ställning och inte heller frihetstidens slut med Gustav III:s maktövertagande och trontillträde rubbade hans position inom den svenska vetenskapsvärlden. Linné blev också tidigt en av den unge kronprinsens lärare och i ett brev till föräldrarna från den 3 augusti 1754 berättar den senare hur Linné den dagen ”förtälde för mig om mygor om foglar som åt up dem om swanor, om pelicaner och om hafsleyon”.

Kunglig bokbeställning

Kontakter mellan de båda förekom även då kronprinsen var universitetskansler i Uppsala. I ett brev från ca 1770 ber Linné kronprins Gustav om att denne skall beordra universitetsbiblioteket i Uppsala att köpa in ett par volymer av Buffons (Linné anger illustratören Daubenton som upphovsman) dyrbara planschverk Histoire naturelle, då han behöver tillgång till de fågelillustrationer – ”ett härligt wärk” – som finns i dessa.

Vetenskaplig blomstring

Noterbart är också att den annars politiskt ointresserade Linné tycks ha välkomnat Gustav III:s revolution och i ett tal till sina lärjungar beklagat att han inte skulle hinna uppleva den vetenskapernas blomstring som enligt hans övertygelse nu skulle inträffa. En intressant inblick i relationen mellan Gustav III och Linné ger även ett brev från 1774, där den senare agerar budbärare för den naturvetenskapligt intresserade prinsessan Karoline Luise av Baden-Durlach, gift med en syssling till Gustav III.

Efterfrågade fler böcker

Genom Jacob Jonas Björnståhl har prinsessan befallt (!) Linné att hos kungen efterfråga några svenska bokverk, bl.a. Carl Clercks Icones insectorum rariorum och Olof Rudbecks sällsynta Campi Elysii. Hon efterfrågar även svenska naturalier till sitt museum. Hur Gustav III agerade på frågan är okänt, men det faktum att prinsessan använde den åldrade Linné som mellanhand för sin förfrågan får väl sägas visa på den kraft som hans namn ännu ansågs besitta. Detta visste nog även Gustav III, då han i sitt trontal till ständerna några månader efter Linnés bortgång 1778 särskilt nämnde hans frånfälle. 1787 lade han också grunden till en institutionsbyggnad i Uppsala universitets botaniska trädgård, vilken uppfördes till Linnés minne.

Senast uppdaterad: 2007-10-26

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Gustav III:s exemplar av Linnés Skånska Resa

Sveriges nationalbibliotek