Sälja krig som margarin

Skriftställaren Jan Myrdal och konstnären Gun Kessle har donerat en samling värdefulla affischer som är grunden till en utställning om krigets propaganda.

2005-2006 ställde Kungl. biblioteket ut affischer på nytt. Valet av titel är medvetet. Sälja krig som margarin visar att propaganda kan uppfattas som väldigt cynisk. Allting går att sälja med mördande reklam, heter det i en känd schlager. Vi får inte glömma att propaganda handlar om marknadsföringsteknik och inte om etiska värderingar.

Affisch av Adolph Willette 1917 
©Adolph Willette 1917

Är det verkligen möjligt att marknadsföra en idé om att gå ut i krig? Man kan söka svaret på frågan i affischerna i utställningskatalogen med samma namn som utställningen. Det handlar om reklam eller marknadsföring. De mekanismer som reklamen sätter igång är likadana oavsett om det handlar om krig och elände eller en produkt som margarin.

Affisch av Maurice Neumont 1918 
©Maurice Neumont 1918

Propaganda och konst

Utställningen handlar om krigspropaganda i Frankrike men även om affischkonstnärerna. I Frankrike var man inte sämre konstnär för att man gjorde illustrationer i reklamsammanhang. Även Henri Toulouse-Lautrec gjorde reklam. KB visar en kavalkad av bilder som berör genom sina starka budskap men också för att de ofta är estetiskt och konstnärligt högtstående. Affischutställningen blir på så vis en konstnärlig resa i historien, med inblickar i 1900-talets världshändelser.

Affisch av Anonym 1943 
Anonym 1943

Historiska dokument

Kungl. biblioteket gav i samarbete med Leopard förlag ut en katalog till utställningen. Jan Myrdal har skrivit texter till affischerna vilket gör läsningen spännande och historien blir levande. Jan Myrdals och Gun Kessles gedigna kunskaper klargör krigens olika skeenden. Om man någon gång skulle tvivla finns affischerna (originaldokumenten) som fysiska bevis. Det var affischerna som en gång hängde på väggar och pelare och påverkade befolkningen att tycka och tänka som makthavarna ville. Då kan man förstå innebörden i uttrycket historiens vingslag. 

Senast uppdaterad: 2014-08-29
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Sammanfattning av seminarier i samband med utställningen 

 Om utställningenSveriges nationalbibliotek