Kistebrev i samlingarna

Kistebrev är handkolorerade ettbladstryck som ofta klistrades in i locket på de kistor där man förvarade sina saker. Kungl. bibliotekets samling innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck.

Kistebreven spreds i stora upplagor under 1700- och 1800-talen. De tidiga kistebrevens motiv utgjordes ofta av bibliska berättelser eller kungliga porträtt. Under 1800-talets mitt blev motiven efter hand mera vardagliga. De flesta av KB:s kistebrev är svenska men det finns även tryck från Tyskland, Frankrike, Finland och Storbritannien. Många av de svenska kistebreven i KB:s samling är tryckta i Jönköping och Stockholm.

Christus sitter till bords med de tvenne Lärjungar uti Emaus. Med Lammet här afbildas Jesus wårt Påska-Lam, [...]. Tryckt av J.P. Lundström, Jönköping. 1849.
Christus sitter till bords med de tvenne Lärjungar uti Emaus. Med Lammet här afbildas Jesus wårt Påska-Lam, [...]. Tryckt av J.P. Lundström, Jönköping. 1849.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

 Kistebrev - motiv

Sveriges nationalbibliotek