Söka handskrifter

Här kan du söka manuskript, brev, skisser och anteckningar från samlingar och personarkiv. En stor del av KB:s handskrifter är dock enbart sökbara i en manuell katalog på plats i Specialläsesalen. Kontakta KB:s personal om du behöver hjälp att hitta det du söker.

Ediffah

Ediffah är en databas där du kan söka personarkiv och handskrifter i KB:s samlingar och i vissa andra forskningsbibliotek.

Gå till Ediffah

Handskriftssamlingens nominalkatalog

Handskriftssamlingens nominalkatalog är en alfabetiskt uppställd kortkatalog som främst hänvisar till de äldre delarna av Kungliga bibliotekets handskriftssamling.

Gå till Handskriftssamlingens nominalkatalog

Manuscripta

Manuscripta är en digital katalog över medeltida och tidigmoderna handskrifter på svenska bibliotek. Här redovisas många av Kungliga bibliotekets medeltida handskrifter skrivna på fornsvenska.

Gå till Manuscripta

Riksarkivets brevdatabas

Databasen innehåller bland annat register över omkring 275 000 brev som finns på KB och sträcker sig fram till år 2000. Uppgifterna är hämtade framför allt från KB:s manuella brevkatalog, men på grund av personuppgiftslagen (PuL) är inte alla uppgifter tillgängliga för allmänheten. 

Gå till brevdatabasen

Handskriftssamlingens accessioner fr.o.m. januari 1986 t.o.m. juli 2017

Som ett komplement till våra kataloger kan du söka i handskriftssamlingens accessionslistor mellan januari 1986 och juli 2017. Vid ev. förbeställningar så ange accessionnr [t.ex. Acc.2013/33] som signum i din beställning. De poster i listorna som är uppordnade finns utförligare beskrivna i handskriftskatalogen Ediffah, se ovan. Många accessioner är ännu inte uppordnade och därför inte omedelbart tillgängliga. Kontakta oss på adressen hkb[snabel-a]kb.se om du har frågor om någon särskild accession.

Tryckta kataloger och bibliografier

Här kan du ladda ner en pdf med titlar på tryckta kataloger och bibliografier som beskriver KB:s handskriftssamling. Se även länksamlingen i menyn till vänster för kataloger och bibliografier på Internet.

Ladda ner listan

Referensbiblioteket – Handskrifter

Större delen av referensbiblioteket för handskrifter är uppställt i specialläsesalen. Du kan inte låna med dig böckerna utan måste läsa dem på plats.

Referensbiblioteket innehåller bland annat kataloger över handskriftssamlingar i svenska och utländska bibliotek, litteratur rörande bokmåleri och paleografi, samt en stor samling faksimiler av handskrifter från flera världsdelar och tidsepoker.

Se även länksamlingen för handskrifter i menyn till vänster.

Användbara databaser

Fler användbara databaser hittar du under rubriken Arkivmaterial och handskrifter bland våra Databaser och E-resurser.

Andra databaser som kan vara till hjälp hittar du lättast i den alfabetiska databaslistan. Några exempel är:

  • Biblioteca Teubneriana
  • CETEDOC Library of Christian Latin Texts, Brepols 1996
  • Family History Center - Ellis Island
  • Gamla Stan-, Klara- och Söder-skivan
  • Sveriges dödbok 1950-1999
  • Latin Bibliography 15th Century to 1999
  • SBL Svenskt biografiskt lexikon
Senast uppdaterad: 2013-09-26
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek