Enskilda arkiv

Porträtt

Begreppet "enskilda arkiv" är en övergripande benämning för arkiv efter personer, släkter, föreningar, organisationer med mera. Enskilda arkiv utgör sedan drygt hundra år lejonparten av det förvärvade handskriftsmaterialet.

Det är personarkiven som dominerar, framförallt författararkiven och litterärt verksamma personers arkiv. Men i KB finns även arkiv efter konstnärer, akademiker och politiker, arkiv som rör bok-, biblioteks-, tryckeri-, antikvariats- och bokhandelshistoria samt förenings-, tidskriftsarkiv. Biblioteket har många arkiv efter kvinnor.

Ett personarkiv kan innehålla brev, manuskript, anteckningar och excerpter, dagböcker, biografiskt material, klippsamlingar och fotografier.

Sedan länge tillämpas den ordningsprincip som kallas proveniensprincipen. I korthet betyder detta att samlingen registreras och förvaras under arkivbildarens namn. Man splittrar alltså inte arkiven, de bör hållas samman. I KB finns ca 350 enskilda arkiv.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Sök arkiv med Ediffah

Brevdatabasen

Sveriges nationalbibliotek