Erik XIV till 1800-talet

Svenska handskrifter från 1500-tal till 1800-tal

Bland dessa kan bland annat nämnas samlingen på facket Fornkunskap (F), där man finner rapporter och anteckningar från 1600-talets inventeringar av fornminnen och kulturminnen, värdefulla källor för svensk arkeologi och konsthistoria.

Några exempel är Johan Peringskiölds samlingar, de så kallade Rannsakningarna efter antikviteter och den kanske märkligaste handskriften på detta område, Johannes Bureus (1568-1652) digra anteckningsvolym "Sumlen".

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek