Marco Polos resor

M 304

Marco Polos (ca 1255-1324) berättelse om den resa som han tillsammans med sin far Niccolò och farbror Maffeo företog till Fjärran Östern 1271 är en viktig historisk källa.

Illustration ur handskriften
Världskarta - Mappa mundi

Mongoliska äventyr

Niccolò och Maffeo Polo kände Orienten väl. Som köpmän hade de täta handelförbindelser med Mellanöstern. Åren 1260-69 gjorde de sin första resa till Kina. Deras andra resa, nu tillsammans med den sjuttonårige Marco, gick från hemstaden Venedig över Mellanöstern, Centralasien och Indien mot Dadu i Kina (nuv. Beijing), som de nådde 1275. De stannade i Kina i flera år och tjänstgjorde hos storkhanen Kubilai, barnbarnet till den berömde Djingis khan. Marco Polo vann khanens förtroende och skickades av honom på olika uppdrag till alla delar av mongolriket. Återresa hem i spetsen för en mongolisk delegation som skulle till dagens Iran skedde sjövägen 1292. 1295 kom de tillbaka till Venedig.
Kort efter sin hemkomst blev Marco Polo tillfångatagen av genuesarna i ett sjöslag mellan Genua och Venedig. Under sin fångenskap dikterade han enligt traditionen sin reseberättelse för sin medfånge Rustichello, skriftställare från Pisa, som nedtecknade den på franska med starka italienska inslag. Bruket av franska var inte ovanligt i norra Italien.

Hela världen i en bok

Marco Polos berättelse var dock inte bara en reseskildring. Hans ambition var att skriva en världsskildring – Divisement du monde. Han blandade egna vittnesmål med hörsägen och legender om Österlandet, praktiska upplysningar och korta historiska avsnitt, allt med ett klart didaktiskt syfte.
Något original av denna ”urtext” finns inte bevarat. Inte heller vet man om texten verkligen kom till på det sättet som traditionen berättar. Marco Polos berättelse finns bevarad i olika versioner och är översatt till ett flertal språk. Den fick snabbt en stor spridning och finns bevarad i drygt 140 handskrifter.

Världen är rund

Kungl. bibliotekets pergamenthandskrift, sign. M 304, är skriven på franska. Den är daterad till omkring 1350 och hör till de äldsta handskrifterna av Marco Polos resor på franska. På sista sidan finns en s.k. mappa mundi – den medeltida schematiska världskartan av typen ”zonkarta”. På bildens ovansida står oriens och på undersida occidens. Det blågröna vattnet kringgärdar norra och södra halvklotet; mitt på norra halvklotet syns Medelhavet och Svarta havet. Ovanför och under mappa mundi finns en kommentar på latin som i svensk översättning börjar med: "Att världens (=universums) form är rund är nästan alla ense om…" .

Handskriftens förste ägare var troligen den franske kungen Karl V (1364-1380), såsom en boklista över den kungliga samlingen i Louvren från 1373 anger. Senare ägdes handskriften av en berömd fransk boksamlare Pierre Petau, vars boksamling köptes 1650 av drottning Kristina.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bilder ur handskriften

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Detalj av kartan med text ovanför

Detalj av kartan med text under

Sveriges nationalbibliotek