Codex Gigas

A 148

Codex Gigas (latin för "den väldiga boken"), mäter cirka 90 x 50 cm och väger cirka 75 kg. Denna sägenomspunna, drygt 600-sidiga handskrift är från början av 1200-talet och kallas också Djävulsbibeln för sin helsidesbild på djävulen som finns i handskriften.

Detalj av stadsbild med stadsmur
Det himmelska Jerusalem, utsnitt.

Codex Gigas innehåller förutom en fullständig bibel fem andra långa texter, bland dem en böhmisk krönika av Kosmas från Prag (ca 1045–1125). Det är den första behandlingen av Böhmens historia, ett mycket viktigt arbete. Handskriften är präntad på kalvpergament och skrevs helt och hållet av en enda skrivare. Det tog honom minst tjugo år att fullborda handskriften.

Codex Gigas togs som krigsbyte av svenskarna under det trettioåriga kriget och har sedan 1649 tillhört KB:s samlingar.

Se och läs om Djävulsbibeln på KB:s webbplats om Codex Gigas.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bilder ur handskriften

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Porträttet av djävulen
Porträtt av djävulen

Initial
Initial L(iber)

Sveriges nationalbibliotek