Handskrifter i samlingarna

Detalj av handskrift
Detalj ur Vadstena klosterregel 1451-52

Förvärva, beskriva, tillhandahålla och bevara handskrifter på framförallt svenska språket, av svenska författare eller om svenska förhållanden; se där regeringens instruktion till KB. I själva verket är handskriftssamlingarna mer mångskiftande än så. De representerar många ämnes- och kulturområden och täcker tidsmässigt nästan en 2000-årsperiod.

Bibliotekets äldsta handskrift är en papyrus från cirka 300 e. Kr. och via medeltida handskrifter, fornsvenska, fornisländska och på andra språk, 16- och 1700-talshandskrifter når vi fram till 1900-talets stora personarkiv och till och med exempel på våra tiders hårddiskar. En handskrift kan se ut på olika sätt: en medeltida bok på pergament, en dagbok från 1700-talet, ett maskinskrivet manuskript eller en e-postkorrespondens – alla räknas de som handskrifter. I KB:s handskriftsmagasin står inte mindre 5 200 meter handskrifter.

Till KB på olika vägar

Handskrifterna har kommit till KB genom köp, som gåva och som krigsbyte. Många av de viktiga medeltida handskrifterna kom till Sverige som krigsbyte under 30-åriga kriget. Ett exempel på det är Codex Gigas, Djävulsbibeln, från 1200-talet.

Drottning Kristina förvärvade många handskrifter genom köp. Bland dessa kan nämnas en mycket värdefull François Villonhandskrift från 1400-talet samt en Marco Polohandskrift från cirka 1350 som tillhört den franske kungen Karl V. Codex aureus, en praktfull handskrift som omfattar de fyra evangelierna, är skriven i Canterbury cirka 750 och kom till KB med Johan Gabriel Sparwenfelds donation nästan 1 000 år senare, 1705.

Biblioteket har genom åren få ta emot ett flertal stora donationer. Willem Pepplers donation, som möjliggjorde förvärvet av Strindbergs manuskript till Engelbrekt, är ett exempel från senare tid.

Ur KB:s handskriftssamling

Helt eller delvis digitaliserade handskrifter i KB:s samlingar med angivande av signum och länkmål (WDL  = World Digital Library):

 

John Arderne, De arte phisicali et de cirurgia (X 118) WDL

Birgittas uppenbarelser (A 65) WDL

Codex Gigas (A 148) KB

Danska riddarromaner (K 47) (http://middelalderstekster.dk)

Ericsbergshandskriften (A 70 b) (om handskriften på KB:s hemsida med bilder)
Magnus Erikssons landslag (B 172) (om handskriften på KB:s hemsida med bilder)

Fornsvenska handskrifter på data.kb.se

C. J. Gethe, Dagbok hållen på resan till Ost Indien (M 280) KB
C.J. Gethe, Dagbok hållen på resan till Ost Indien begynt den 18 octobr: 1746 och slutad den 20 juni 1749 (M280) WDL
 

Horologium Olomoucense (A 144) WDL

Jan Hus & John Wycliffe, Filosofiska traktater (A 164) (bilder på Flickr)

Jan Hus & John Wycliffe, Filosofiska traktater (A 164) WDL

 

Isländska homilieboken (Isl. Perg. 4:o 15) (om handskriften på KB:s hemsida; bilder på Flickr)

Jungfru Marie örtagård (A 12) WDL

Jyske Lov, ca 1280 (C 37) KB i Danmark

 

The Linnaean Correspondence

Harriet Löwenhjelm, manuskript (Il 34:2-5) Litteraturbanken
 

Marco Polos resor (M 304) WDL

C. F. von Schantz, Beskrivning av en resa till Kanton 1746-1749 (M 292) KB
C.F. von Schantz, Beskrivning av en resa till Kanton 1746-1749 (M292) WDL

 

Siebenhirters breviarium (A 225) (om breviariet på KB:s hemsida; bilder på Flickr)

 

August Strindberg, Ockulta dagboken (Sg NM:D 72-73) Litteraturbanken

August Strindberg, Oväder (T 36:9) Litteraturbanken

August Strindberg, Brända tomten (T 36:10) Litteraturbanken

August Strindberg, Spöksonaten (T 36:11) Litteraturbanken

August Strindberg, Ett drömspel (Vp 79m) Litteraturbanken

August Strindberg, Ett drömspel (Vp 79m) WD

 

François Villon, dikter (Vu 22) WDL

 

Äldre Västgötalagen (B 59) WDL

Äldre Västgötalagen, fragment (B 193) WDL

 

 

Senast uppdaterad: 2015-02-20
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek