Nationalbibliografin i siffror

Här presenteras årsstatistik för de böcker som har katalogiserats för nationalbibliografin.  Statistiken baseras på registreringsår i nationalbibliografin och inte utgivningsår. Då böcker fortsätter att komma in till Kungliga biblioteket även efter det år då de har publicerats kan en statistik utifrån utgivningsår betraktas som tillförlitlig endast om den tas fram i ett senare skede. Antalet registrerade böcker i nationalbibliografin är ändå en indikator för trender i den totala svenska bokutgivningen, samtidigt som det tillåter att presentera en unik, aktuell och relevant statistik för det gångna året. För den som vill ta fram bokutgivningsstatistik utifrån utgivningsår är det möjligt genom en sökning i nationalbibliografin i Libris. Då är det emellertid viktigt att tänka på att de senaste åren ännu inte är fullständiga och att avgränsa sökningen till bok och år. Sök i nationalbibliografin Libris.

Nationalbibliografins statistik har publicerats i Statistisk årsbok för Sverige till och med år 2014, då sista upplagan av Statistisk årsbok publicerades av Statistiska centralbyrån. De siffror för nationalbibliografins årsstatistik som publicerades i Statistisk årsbok 2014 är emellertid endast siffror som gäller till och med år 2012.  Nationalbibliografins årsstatistik har även publicerats i Unescos Statistical Yearbook till och med år 1999. Till och med år 2003 ingick nationalbibliografins årsstatistik som en del av Svensk bokförteckning. Idag publiceras nationalbibliografins kompletta årsstatistik endast på denna webbplats. Det totala antalet registrerade böcker i nationalbibliografin uppdelat på skön- och facklitteratur redovisas emellertid även i tabellen CULT17 i den nordiska statistikdatabasen som publiceras på Nordiska ministerrådets hemsida.

Visualiseringsexperiment

För att öka tillgängligheten till nationalbibliografisk data har ett arbete påbörjats med syftet att sprida kunskap om nationalbibliografin och öka intresset för att använda våra data.

2016

Temat för 2016 har varit översättningstrender och här har visualiseringar gjorts utifrån en avgränsning på översättningar till och från svenska på skönlitteratur för vuxna registrerad i nationalbibliografin och Suecana (utländsk litteratur med svensk anknytning) mellan åren 2002 och 2015.

Ta del av statistiken: Nationalbibliografin och Suecana – svensk skönlitteratur i världen och världen i nationalbibliografin – översättningstrender 2002–2015.

2015

Nedan visas även resultatet av de visualiseringsexperiment utifrån nationalbibliografisk data som påbörjades under 2015. De data som har använts är avgränsade på temat livsberättelser och framtagna utifrån kodningen av biografiskt material och titlar registrerade i nationalbibliografin under 2015. Här finns möjlighet att undersöka resultatet och själv navigera i det avgränsade temat livsberättelser 2015 ur nationalbibliografins data.

Ta del av statistiken: Utgivningspuls 2015 livsberättelser (experiment)

Ta del av filmer från seminariet Utgivningspuls 2015 : biografier, yttrandefrihet och självförverkligande : livsberättelser ur nationalbibliografin

För frågor och mer information:
Kungliga biblioteket, Enheten för nationalbibliografin, nb@kb.se

Senast uppdaterad: 2017-04-26
Innehållsansvar: Ylva Sommerland, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt
nb@kb.se

Detaljerad statistik över den redovisade utgivningen i Nationalbibliografin - Böcker.

 2016

 2015

 2014

 2013

 2012

 2011

 2010

 2009

 2008

 2007

 2006

 2005

 2004

 2003

 2002


 Översikt 1983-2014

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek