Svensk historisk bibliografi

Svensk historisk bibliografi (SHB) innehåller litteratur om svensk historia från 1771-2010 och är sökbar genom databasen SHBd - Svensk historisk bibliografi digital.

Databasen omfattar svensk historia i vid bemärkelse oavsett utgivningsland och författarnas nationalitet. Där finns också historieteori och historiografi som publicerats i Sverige.

Sök i Svensk historisk bibliografi-digital

Du når databasen via adresserna
http://shb.kb.se eller http://shb.kb.se/mobil
Två olika gränssnitt - en och samma databas. Välj själv det gränssnitt du gillar bäst. Den senare fungerar även utmärkt på din smartphone.

Från vikingatid till i dag

SHBd går från vikingatiden och framåt och innehåller drygt 176 000 katalogposter. Ungefär en tredjedel beskriver böcker medan resten består av artiklar och recensioner. Databasen inkluderar både de tryckta bibliografier som täcker åren 1771–1976 och deldatabasen i LIBRIS, som omfattar åren 1977-2010.

Innehåll och urval

I SHBd förtecknas litteratur om Sveriges historia. Bibliografin omfattar både det nuvarande Sverige och de områden som tidigare på olika sätt tillhört landet: Finland, de baltiska och tyska besittningarna och de svenska kolonierna i andra världsdelar.

Det tyngre historiska materialet prioriteras högst. SHBd har begränsad täckning av släkt- och lokalhistorisk litteratur. Det finns lokalhistoriska årsböcker som behandlar en enskild socken upptagna i SHBd utan att de enskilda artiklarna har indexerats.

Tyngre arbeten av historiskt intresse från andra discipliner som statsvetenskap, sociologi eller etnologi har tagits med i viss utsträckning. Populärvetenskapliga arbeten ingår.

 Urvalet till SHB

Kategorier som utgår

Läroböcker under högskolenivå har inte registreras. Det har inte heller artiklar och recensioner i dagstidningar för perioden efter 1977. Dessa kan du söka i andra databaser, exempelvis Artikelsök, Mediearkivet och Presstext. De är tillgängliga på internet mot lösenord på de flesta större bibliotek.

Årsböcker och tidskrifter i SHBd

I ”Indexerade tidskrifter och årsböcker” hittar du information om vilka årsböcker och tidskrifter som återfinns i SHBd. Artiklarna ur ett större antal relevanta svenska och utländska samlingsverk från 2000-talet har inte indexerats. Däremot är samlingsverken som regel medtagna i bibliografin.

 Indexerade tidskrifter och årsböcker

Historik för Svensk historisk bibliografi

Databasen Svensk historisk bibliografi digital (SHBd) är en sammanslagning av de tryckta bibliografier som tidigare gavs ut av Svenska historiska föreningen och den deldatabas som fram till och med 2010 underhölls av KB.

 SHB:s historia

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

info@kb.se 

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek