Nationalbibliografin

I den svenska nationalbibliografin förtecknas bokproduktionen i Sverige, oavsett ämne.

Nationalbibliografin innehåller dock inte bara böcker utan även tidskrifter, kartor, dagstidningar och delar i monografi- och rapportserier. Den består av fyra delar: databasen, statistiken, veckolistan och månadslistan.

Databasen

Databasen Nationalbibliografin innehåller referenser till publikationer som getts ut i Sverige från och med 1976, och kartor från 1986. Syftet är att redovisa alla publikationer som säljs i bokhandeln och andra skrifter som är av allmänt intresse.

Sök i databasen

Statistiken

Vid varje årsskifte sammanställer vi statistik över de titlar som vi katalogiserat för Nationalbibliografin under det gångna året.

Gå till årsstatistiken

Veckolistan

Varje måndag publicerar KB en lista över nyutkomna böcker som katalogiserats för Nationalbibliografin.

Gå till veckolistorna

Månadslistan

I början av varje månad publicerar KB en lista över böcker, tidskrifter och årsböcker som katalogiserats för Nationalbibliografin.

Gå till månadsförteckningen 

Det som inte finns i databasen

I databasen redovisas inte skrifter med begränsad spridning, förvaltningstryck, bruksanvisningar, musikalier, kassettböcker, handskrifter med mera. Äldre material finns inte heller. PDF:en nedan hjälper dig att söka äldre material.

 Historik

Senast uppdaterad: 2012-12-04
Innehållsansvar: Miriam Nauri, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Nationalbibliografin i siffror

Sveriges nationalbibliotek