Nationalbibliografin

I den svenska nationalbibliografin förtecknas den svenska utgivningen.

Den lag som till stora delar idag styr och utgör grunden för framställandet av nationalbibliografin är Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. I nationalbibliografin registreras data över bokproduktionen i Sverige. Utöver tryckta böcker registreras även data över tidskrifter, kartor, dagstidningar och delar i monografi- och rapportserier utgivna i Sverige. I nationalbibliografin ingår också bibliografierna Svenska 1900-talstidskrifter och Svensk musikförteckning.

Nationalbibliografin inkluderar idag allt förlagsutgivet och egenutgivet, samt titlar från rikstäckande vetenskapliga samfund, akademier och liknande acta-serier från samhällsvetenskapliga och humanistiska institutioner. Doktorsavhandlingar katalogiseras av respektive lärosäte, men ingår i nationalbibliografin. Alla publikationer utgivna i Sverige som säljs i bokhandeln ingår i nationalbibliografin och utöver det dessutom tryckta böcker utgivna i Sverige enligt följande kriterier:

  • svensk historia inom alla discipliner, t.ex. lokalhistoria, litteraturhistoria, konsthistoria, teknikhistoria etc.
  • behandlar svenska förhållanden av allmänt intresse
  • skönlitteratur (oberoende av språk)
  • biografier (oberoende av den biograferades nationalitet)
  • behandlar svenskt arkiv-, musei- och biblioteksväsende
  • bibliografier

Det är Enheten för nationalbibliografin på KB som framställer nationalbibliografin. Det pliktmaterial som inte ingår i nationalbibliografin beskrivs också av KB, t.ex. skrifter med begränsad spridning, förvaltningstryck, bruksanvisningar, musikalier, ljudböcker, handskrifter och äldre material, samt det som samlas in genom pliktleverans av elektroniskt material.  PDF:en nedan hjälper dig att söka äldre material.

 Historik

Databasen Nationalbibliografin i Libris


Databasen Nationalbibliografin i Libris innehåller referenser till publikationer som getts ut i Sverige från och med 1976, och kartor från 1986. Syftet är att redovisa alla publikationer som säljs i bokhandeln och andra skrifter som är av allmänt intresse.

Sök i databasen

Sök pågående svenska tidskrifter

Statistiken


Vid varje årsskifte sammanställs statistik över titlar katalogiserade för nationalbibliografin under det gångna året. Årsstatistiken presenteras i rapporten Nationalbibliografin i siffror i april.

Gå till årsstatistiken

Varje måndag publicerar KB dessutom en lista över nyutkomna förlagsutgivna böcker som katalogiserats för Nationalbibliografin.

Gå till veckolistorna

Senast uppdaterad: 2017-10-27
Innehållsansvar: Marika Holmblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Nationalbibliografin i siffror

Sveriges nationalbibliotek